Projekty

Nowy typ wkładu stomijnego z blokadą - A new type of ostomy locking device
Nowy związek o aktywności przeciwnowotworowej - New compound with anticancer activity
Pierścień okołoodbytniczy do przeprowadzania operacji proktologicznych - Anorectal ring to perform proctologic operations
Urządzenie do transdermalnej elektroteraupetycznej stymulacji - A device for electrotherapeutic transdermal stimulation
Zestaw do chromatografii gazowej - Gas chromatography installation kit
Sposób wytwarzania tabletki flotacyjnej o przedłużonym działaniu - Manufacturing process of a sustained release flotation pill
Nowe związki chemiczne o aktywności przeciwbólowej i przeciwzapalnej - New chemical compounds with analgesic and anti-inflammatory activity
Preparat z odmiany uprawnej derenia właściwego Cornus L. do utrzymania fizjologicznego stężenia oraz obniżania poziomu lipidów - A preparation made of cultivar Cornus mas L. used to maintain physiological concentration and lower lipid levels
Substancja czynna do zapobiegania i leczenia zaburzeń układu immunologicznego - Active substance for prevention and treatment of immune system disorders
Substancja czynna o aktywności chemoprewencyjnej do wspomagania leczenia nowotworów - Active substance with chemopreventive activity supporting cancer treatment
Tonometr ciśnienia wewnątrzgałkowego komory tylnej oka - Tonometer for measuring intraocular pressure in the posterior chamber of the eye

Aparatura

Eksperci

Badania zlecone